Míčkování ve školce

autor: | 16. srpna 2011

Míčkování u ZajíčkůMíčkování ve školce

Nová metoda, kterou mateřská škola Pražská v Doksech nabízí, a která je zaměřena na tělesnou  i psychickou pohodu dětí i dospělých, nese název MÍČKOVÁNÍ. Jedná se o relaxační metodu, kterou vyvinula fyzioterapeutka paní Zdeňka Jebavá. Při míčkování dochází k velmi jemnému stlačení reflexních bodů, čímž dochází k pozitivnímu ovlivňování činnosti vnitřních orgánů, poklesu napětí svalů a k dalším pozitivním změnám. Míčkování je účinné při léčbě onemocnění dýchacích cest, průdušek, hrtanu, hlasivek, pylové alergie či obličejových dutin. Míčkování se rovněž začalo využívat v terapii špatného držení těla u dětí. Při míčkování dochází k uvolnění bránice, správnému bráničnímu dýchání, protažení svalů, k fixaci správného držení těla a hlavně k celkové duševní i tělesné pohodě. V naší školce míčkování provádí paní učitelka Zdeňka Mócová, která absolvovala odborný kurz pod vedením fyzioterapeutky paní Zdeňky Jebavé a získala potřebný certifikát. Bližší informace získáte přímo u paní učitelky Zdeňky Mócové ve třídě Zajíčků. Míčkování je přednostně určeno předškolním dětem.

Je na místě paní učitelce Zdeňce Mócové za její nápad i nadstandardní aktivitu, kterou využívají i zaměstnankyně naší MŠ, poděkovat.