Medaile z Nového Boru

autor: | 6. listopadu 2013

Předškolácký desetibojpredskolacky_desetiboj_2013_118
V pondělí 4. 11. 2013 reprezentovaly děti ze všech tříd naši školku ve sportovní soutěži v Novém Boru.  Soutěžilo se v deseti disciplínách. Z každé třídy se zúčastnilo tříčlenné družstvo předškolních dětí a výsledky byly překvapivé a hlavně velmi radostné. Tři družstva se umístila na předních místech. Družstvo chlapců ze třídy Zajíčků se umístilo na 1. místě. Dívčí družstvo ze třídy Motýlků se umístilo též na 1. místě, v kategorii dívek. Družstvo děvčat ze třídy Koťátek se umístilo na 2. místě a družstvo děvčat ze třídy Berušek se umístilo na 7. místě. Gratulujeme!!! Všechny děti prožily sportovní odpoledne plné skvělých zážitků a dojmů, o které se podělily s kamarády ve svých třídách  i s rodiči.

Jana Líbalová