Masopust držíme…

autor: | 27. února 2014

…nic se nevadímeskolkovy_masopust_2014_163

„V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu – kominíčci, šašci, ženichové s nevěstami i dědky. Ve středu 26. února 2014 jsme v naší školce uspořádali opět po roce masopustní rej. Děti se v každé třídě bavily po svém. Paní učitelky  nachystaly pro děti zajímavý program plný písniček, soutěží a dovádivých her. Ze všech tříd byl slyšet hlahol a smích, po celé dopoledne vládla v celé školce báječná atmosféra. Školkový masopust vyvrcholil ve třídě u Koťátek, kde se sešly všechny masky a společně si zatančily a zazpívaly.  „Dříve než se rozejdem, ještě sobě připijem pospolu a už teď se těšíme na Masopust 2015.

I. Moudrá