Máme rádi zvířata, aneb jak se učíme o zvířatech

autor: | 12. dubna 2024

V naší MŠ probíhají různé činnosti. Při příchodu do školky si děti mohou vybrat různé aktivity, které pro děti připraví paní učitelka. Jedná se o činnosti nabízené u stolečku, v prostoru anebo venku. Velmi oblíbeným tématem jsou pro děti zvířátka na dvorku. Smyslem tématu je poznat a pojmenovat základní druhy domácích zvířat a jejich mláďat, mít povědomí o jejich způsobu života, mít úctu ke všemu živému a uvědomovat si krásu přírody a přírodu také chránit. Naše MŠ nabízí dětem podnětné hračky a pěkné pomůcky. Děti mohou hrát stolní hry. U nás ve třídě Karneval zvířátek, pexeso, puzzle, dřevěné skládačky, tiskátka, mohou použít robotickou včelu Bee-bot. Včelka je zábavná, edukativní hračka, která u dětí rozvíjí prostorovou orientaci, logické myšlení a plánování. Tato hračka je vhodná pro praktickou výuku základů programování u mladších školáků. Velmi oblíbenou hračkou jsou výukové karty Logico, které byly zpracovány podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  Logico je rámeček, do kterého můžete postupně zařazovat různé sady karet pro děti od 3 do 6 let. Pomáhá  s rozvojem dětí a doplňuje výuku ze školky. Je skvělým parťákem i pro netrpělivé předškoláky. Procvičuje jemnou motoriku, zrakové a prostorové vnímání. Podporuje rozvoj řeči. Děti mohou plnit úkoly i samy, učitelka je vždy zkontroluje, případně si vše mohou zkontrolovat samy děti. Kartičky lze měnit, dle svých výukových námětů a zájmu dětí. Pro činnosti v prostoru využívají děti pěkné obrázky zvířátek, které svou velikostí odpovídají velikosti živých zvířátek. Dětem se snažíme poskytnout co nejvíce podnětů s moderními pomůckami. Každým rokem navštěvujeme farmu, kde děti mohou nakrmit slepice, králíky, povozit se na koníčcích a vidět různá další domácí zvířátka a to je pro děti výuka naživo. Do ZŠ by měly jít děti připravené, sebevědomé a zcela samostatné, při rozvíjení svých znalostí získaných v MŠ.

                                                                               Paní učitelky: Bc. Jana Čermáková a Viktorie Hervertová