Lyžování s Krakonošem – 2013

autor: | 28. ledna 2013

Den čtvrtý – 25. ledna 2013lyzovani5_s_krakonosem_2013_148

Na poslední den se děti moc těšily. Provázek na Javorníku už jim nestačil, a tak hurá rovnou na svah. Děti bez problémů nasedaly na čtyřsedačkovou lanovku. Ráda bych poděkovala maminkám Drahotové a Ježkové a taťkovi Vránovi za pomoc s dětmi. Udělali si čas a lyžovali s námi. Pomáhali nám s přepravou dětí na svah. Dopoledne děti lyžovaly na téměř prázdné, hezky upravené a hlavně sluncem zalité sjezdovce. Po obědové pauze se děti převlékly do svých masek a na poslední dvě jízdy za námi skutečně přijel Krakonoš. Pochválil děti i paní učitelky za skvělé výkony a přivezl jim medaile a diplomy. Letos děti dostaly medaile hned dvě. Ta druhá, která se nedala sníst, byla od instruktora Miloše Machytky, který je pro letošní lyžníky vlastnoručně vyrobil. Jsou dřevěné – památeční. Doufám, že budou dětem, které letos absolvovaly náš lyžařský kurz, připomínat příjemné chvíle na sněhu.

Je čas všem moc a moc poděkovat. Jménem všech děkuji panu Milanu Adamovi, který vozil děti svým vozem v pondělí a úterý na Korecký kopec a také v pátek autobusem na Javorník. Věnoval našim dětem nejen pohonné hmoty, ale i svůj čas.

Dále děkuji panu Karlu Krolopovi, který nám ochotně poskytl na čtvrtek a pátek luxusní autobus a účtoval nám pouze páteční jízdu. Ve čtvrtek nás sám na Javorník odvezl. Jako bonus dětem věnoval reflexní bezpečnostní vestičky.

Děkuji manželům Šťastným za skvělé podmínky, které nám vytvořili v jejich stodole, kde děti spokojeně odpočívaly a posilňovaly se palačinkami babičky Šťastné. Poděkování patří taťkovi Šťastnému za dokonalou úpravu sjezdovky v Korcích pomocí traktoru. Lepší manchester nemají ani v Rakousku.

Děkuji za účast a pomoc rodičů na posledním lyžování v pátek na Javorníku. Snad si tento den užívali stejně příjemně jako my.

Dále děkuji panu Vladimíru Pauderovi ze Starých Splavů za ochotu  a pomoc při zapůjčování dětských sad a za nemalé slevy, které rodičům šetří kapsy.

Velikánanánské poděkování patří samozřejmě našemu skvělému instruktorovi strejdovi Miloši Machytkovi. Který nejen že, naučil děti běhen čtyř dnů lyžovat, ale postavil v Korcích na svahu vlek  (provázek) a byl k dispozici všem, kteří přišli. Víkend před naším lyžákem i další dny po skončení školkového lyžování uvedl vlek do provozu. Je báječné, že se ještě najdou nadšenci jako je Miloš a věnují cizím dětem nejen svůj čas a ušlý zisk, ale zapojí do této aktivity i ostatní členy rodiny. Kterým patří také naše poděkování.

Děkuji paní učitelkám Janě Čermákové a Jarušce Kuntošové za přípravu a realizaci celé akce a také naši Zdeničce za pomoc s dětmi.

I. Moudrá