Letní provoz v MŠ Pražská

autor: | 2. května 2013

Informace o přerušení provozu MŠ a ŠD Pražská v době letních prázdnin 2013

Provoz MŠ a ŠD bude přerušen ve dnech 1. 7. 2013 – 26. 7. 2013 (usnesení RM č. R/209/13).

V této době bude zajištěn provoz v MŠ Libušina v Doksech. Je třeba si umístění dítěte v MŠ Libušina v časovém předstihu zajistit.

Provoz MŠ Pražská bude opět zahájen v pondělí 29. 7. 2013 od 6.00 do 16.00 hod.

Bc. Ivana Moudrá, řed. MŠ