Ještě týden

autor: | 16. září 2016

K Beruškám a Motýlků 26. září 2016P1190323

Oznamujeme všem dětem, které stále čekají na své třídy, kamarády a paní učitelky, že mohou nastoupit v pondělí 26. 9. 2016. Dnes jsme s pomocí pracovní čety MěÚ pana Motyčky pod vedením pana Horáka nastěhovali zpět do tříd všechno z kontejnerů. Nastává pro nás náročné období umývání, praní, uklízení, přesouvání, vzpomínání, hledání, pátrání, ale také zdobení, krášlení a parádění. V týdnu 19. 9. – 23. 9. 2016 proběhnou nezbytné kontroly a revize, kolaudace a vše, co je s ní spojené. V pondělí 26. září na viděnou u Berušek a Motýlků, těší se paní učitelky Martina a Jana, Markéta a Dana a celý školkový kolektiv.

I. Moudrá