Informace ze školní jídelny

autor: | 2. září 2020

Odhlašování dětí z docházky

Milí rodiče, od 1. září 2020 musíme hlásit do školní jídelny ZŠ počty strávníků v jednodenním předstihu. Proto je nutné, abyste odhlašovali své děti jeden den dopředu vždy do 10.00 hod. V případě neomluvení bude vaše dítě započítáno do stavu a částka za stravu vám bude naúčtována. 

Ivana Moudrá, řed. MŠ