Pro rodiče

Žádost

Žádáme rodiče, aby v zájmu bezpečnosti svých dětí, při odchodu z MŠ zavírali za sebou dveře.

——————————————————————————————————————————————————-

Omlouvání dětí

Prosíme rodiče, aby své děti omluvili nejpozději do 8.00 hod. na tel. čísle: 487 872 504, 731 449 177 nebo e-mailem na bankowska@msprazskadoksy.cz.


Platby

 • úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 420 Kč
 • úplata za zájmové vzdělávání (ŠD) je stanovena na 280 Kč

Denní režim ve školce

 • Provoz MŠ:   6.00 – 17.00 hod.
 • Provoz ŠD:   6.00 – 8,00; 11.30 – 17.00 hod.
 • Ranní provoz ŠD: 6.00 – 8.00 hod. (7.30 hod. – doprovod dětí do ZŠ)
 • Odpolední provoz ŠD: 11,45 – 17,00 hod.

 

 • 6.00 – 8.00 hod. – Doba určená pro příchod dětí do MŠ a předání pedagogickým pracovníkům. Individuální péče. Hry v centrech aktivit.
 • 8.00 – 9.30 hod. – Svačina a osobní hygiena dětí. Společná práce v komunitním kruhu, ranní cvičení a volné činnosti. Výchovně-vzdělávací aktivity řízené  pedagogy zaměřené na citový, rozumový i tělesný rozvoj dětí prováděné podle ŠVP resp. TVP. Předškolní příprava.
 • 9.30 – 11.30 hod. – Pobyt dětí venku s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou a okolním světem. V případě nepříznivého počasí pokračují řízené i neřízené činnosti, skupinové práce a další aktivity ve třídách MŠ.
 • 11.30 – 12.00 hod. – Oběd a osobní hygiena dětí.
 • 12.00 – 12.30 hod. – Relaxace s pohádkou.
 • 12.30 – 14.00 hod. – Odpočinek podle potřeb dětí. Klidové aktivity. Předškolní příprava.
 • 14.00 – 14.30 hod. – Svačina a osobní hygiena dětí.
 • 14.30 – 15.45 hod. – Hra v centrech na školní zahradě.
 • 15.45 – 17.00 hod. – Společenské hry, pobyt na zahradě.

Organizace školního roku 2020/2021

 • Začátek školního roku 2020/2021 MŠ: 1. 9. 2020
 • Začátek školního roku 2020/2021 ŠD: 1. 9. 2020
 • Podzimní prázdniny: 29.- 30. 10. 2020
 • Vánoční prázdniny MŠ: 24. 12. 2020 – 3. 1. 2021
 • Vánoční prázdniny ŠD: 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
 • Přerušení provozu MŠ: 24. 12. 2020 – 1. 1. 2021
 • Pololetní prázdniny: 29. 1. 2021
 • Jarní prázdniny: 1. 2. – 5. 2. 2021
 • Velikonoční prázdniny:  1. 4. 2021
 • Zápis do ŠD: 3. 5. – 7. 5. 2021 – celý den
 • Zápis do MŠ: 3. 5. – 7. 5. 2021 (8.00 – 12.00 hod.)
 • Konec školního roku: 30. 6. 2021
 • Letní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2021
 • Spojení provozu ŠD s provozem MŠ: 26. 7. – 20. 8. 2021
 • Přerušení provozu MŠ a ŠD: 1. 7. – 23. 7. 2021
 • Začátek školního roku 2021/2022: 1. 9. 2021

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání


Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem stanovila následující kritéria pro přijímání dětí s trvalým pobytem na území města Doksy a spádových obcí do ŠD:

 1. Děti z MŠ Pražská.
 2. Děti, které zahájí povinnou školní docházku (nástup do 1. tř. ZŠ).
 3. Děti dojíždějící.
 4. Děti, které mají v MŠ a ŠD sourozence.
 5. Ostatní.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

 

Ombudsman dětem