Informace pro rodiče dětí ze školní družiny

autor: | 9. června 2020

Školní družina v roce 2020/2021

Naše školka prochází od 1. června 2020 rozsáhlou rekonstrukcí, která se dotýká také prostor školní družiny. Od příštího roku (2021/2022) bude mít naše školka o 1 třídu více, kompletně zrekonstruovanou kuchyni a zahradu. Stavební práce potrvají celý příští školní rok. Z tohoto důvodu jsme pro děti z naší družiny zajistili náhradní prostory. Ráno se budou děti opět scházet ve školce ve třídě u Berušek od 6,00 do 7,30 hod.  A stejně jako v letech minulých je budeme odvádět do školy. Změní se místo stravování, které je zajištěno ve školní jídelně ZŠ Doksy. Po obědě si děti odvedeme na zámek. Hned vedle dětského oddělení městské knihovny je pro nás vyhrazena místnost, kde budou děti trávit odpoledne než odejdou domů. Úplata zůstává v nezměněné výši a spolu se stravným bude se hradit u naší paní hospodářky.  Nepřihlašujte se do školní jídelny v ZŠ. Těšíme se na školní rok, který strávíme na našem zámku, kde budeme hodně využívat také rozsáhlý park k různým sportovním a pohybovým aktivitám pod vedením nových vychovatelů pana Petra Stránského a slečny Bc. Andrei Javůrkové. Naše Soňa  a Alenka odcházejí na zasloužený odpočinek.

I. Moudrá