Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

autor: | 16. března 2020

Zápis do ZŠ K. H. Máchy

Zápis do ZŠ se koná v určeném termínu (15. 4. 2020) od 15.00 – 18.00 hod. Pokud nastane změna termínu, budou rodiče o náhradním termínu informováni prostřednictvím webu ZŠ (www.zsdoksy.cz). Sledujte aktuální informace na webu ZŠ Doksy. Dotazy můžete směřovat na: info@zsdoksy.cz (kancelář).

Přihlášku i žádost o odklad školní docházky si můžete stáhnout na webu ZŠ Doksy. Nebo si jí můžete vyzvednout v MŠ Pražská dne 19. 3. 2020 od 8.00 – 12.00 hod. 

Vyplněnou přihlášku odevzdáte v den zápisu v ZŠ.

Časový harmonogram zápisu určí ředitel, zástupce ředitele a učitelé ZŠ v den zápisu. To znamená, že se rodiče nebudou zapisovat do časové tabulky jako v letech minulých.

 

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ