Informace pro rodiče

autor: | 30. května 2018

LETNÍ (OMEZENÝ) PROVOZ MŠ a ŠD 
Ve dnech 2. 7. – 27. 7. 2018 bude provoz MŠ kapacitně omezen. V těchto dnech budou děti sloučeny ve třídě Zajíčků od 6.00 – 15.30 hod.                                                                            
********************************************************************************************************************************
PŘERUŠENÍ PROVOZU (UZAVŘENÍ) MŠ
Od 30. 7. do 24. 8. 2018 bude MŠ Pražská uzavřena. V době přerušení provozu (uzavření MŠ) mohou rodiče využít provozu MŠ Libušina v Doksech. Je třeba si včas vyzvednout kopii evidenčního listu dítěte a domluvit se o umístění ve druhé školce s paní ředitelkou MŠ Libušina.

********************************************************************************************************************************

LETNÍ (OMEZENÝ) PROVOZ MŠ v přípravném týdnu 
Ve dnech 27. 8. – 31. 8. 2018 bude provoz MŠ zajištěn od 6.00 – 15.30 hod. v jednotlivých dnech v konkrétních třídách. Tuto každoroční týdenní „bojovku“ pro rodiče zavádíme z důvodů přípravy jednotlivých tříd na nový školní rok. Dětem se líbí a my nachystáme a načančáme třídy, šatny a ostatní prostory školky. 
Pondělí – provoz u Zajíčků
Úterý – provoz u Motýlků
Středa – provoz u Berušek
Čtvrtek – provoz u Koťátek
Pátek – provoz u Koťátek

*********************************************************************************************************************************
Standardní celoroční provoz MŠ a ŠD bude zahájen 3. 9. 2018  každý den od 6.00 – 17.00 hod.

Mgr. Ivana Moudrá, ředitelka MŠ