Informace pro rodiče

autor: | 5. března 2021

Odklady povinné školní docházky

Milí rodiče,  ohledně letošních zápisů do ZŠ K. H. Máchy v Doksech zatím čekáme na aktuální informace. 

Předkládáme vám aktuální informace z Pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě (PPP), která bude provádět šetření školní zralosti u dětí, jejich rodiče si přeji odklad školní docházky.

Rodiče, kteří chcete pro své dítě odklad školní docházky, musíte v průběhu dubna o odklad požádat (většinou se to dělá u zápisu do ZŠ). Proto pečlivě sledujte náš web, vše se včas dozvíte. Pro odklad potřebujete doporučení z PPP a  také od pediatra. PPP v České Lípě již žádosti na šetření přijímá a od příštího týdne začneme testovat. PPP garantuje, že všechna vyšetření budou hotová do 15. 5. 2021, aby byla rezerva na případné omluvy kvůli nemoci. Letos to bude i dříve, protože kvůli Covidu se začne testovat skoro o měsíc dříve.

Prosíme rodiče, kteří si přeji pro své dítě odklad školní docházky a kteří to ještě neudělali, aby kontaktovali třídní učitelky svých dětí, které napíší stručný posudek (pohled na dítě očima předškolního zařízení). Většina z vás je již s paní učitelkami domluvená. Brzy budete kontaktování ředitelkou MŠ, která vám předá potřebný posudek, který předložíte v PPP, kam se můžete objednávat již nyní. Tel.: 728 541 505; 778 499 169; mejl: poradna@pppcl.cz. Poradna má též FC.

Všechny vaše dotazy ráda zodpovím na 731 449 176.  Neváhejte kdykoliv volat nebo psát na mejl: moudra@msprazskadoksy.cz.

Všechny potřebné informace získáte též na nově vzniklých třídních skupinkách WhatsApp. 

Mgr. Ivana Moudrá, řed. MŠ