Informace pro rodiče

autor: | 19. března 2020

Zápis do školy (ZŠ) – odklad povinné školní docházky

Rodiče, kteří zvažují pro své dítě odklad povinné školní docházky o jeden rok, si vyzvednou ve školce, nebo stáhnou na webu ZŠ K. H. Máchy dva tiskopisy: Přihlášku k zápisu a Žádost o odklad PŠD. Dále je potřeba získat potvrzení od pediatra a nechat dítě vyšetřit v Pedagogicko psychologické poradně (PPP) v České Lípě. 

Rodiče se objednají v PPP na tel. č. 728 541 505 nebo 778 499 169. Vyšetření školní zralosti dube probíhat od 1. 4. 2020, pokud to aktuální situace dovolí. Jestliže bude i po tomto termínu omezen pohyb osob z důvodu karantény v ČR, termíny vyšetření dětí se posunou. Více informací získáte na výše uvedených tel. číslech.

Sledujte i nadále aktuální informace na našem webu i na webu ZŠ (www.zsdoksy.cz).

Děkujeme za spolupráci, přejeme pevné zdraví, nervy a klidné dny

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ