Informace pro rodiče

autor: | 12. března 2020

Mimořádné opatření – omezení provozu v MŠ Pražská

Vzhledem k situaci, která nastala v posledních několika dnech ohledně rychlého šíření onemocnění COVID – 19 v České republice, rozhodla ředitelka MŠ, že bude provoz MŠ Pražská omezen, a to do odvolání (tj. do doby opětovného otevření ostatních škol) nebo do doby, kdy se přestane šířit koronavirus a situace bude příznivá (stabilizovaná).
Tímto mimořádným opatřením se sníží riziko přenosu onemocnění, neboť bude omezena kumulace dětí, rodičů a zaměstnankyň ve stejnou dobu ve vymezeném prostoru.

Provoz bude samozřejmě zajištěn pro děti pracujících rodičů v době od 6.00 – 16.00 hod.

V době omezení provozu nebudou do MŠ docházet děti těchto rodičů:
1) matek nebo otců toho času na rodičovské dovolené,
2) rodičů, kteří nechodí do práce,
3) matek v domácnosti,
4) rodičů, kteří se sami rozhodnou nedávat dítě do MŠ.

Rodiče budou i nadále o vývoji situace informování prostřednictvím webových stránek. Dále mohou využívat telefonického spojení s ředitelkou MŠ (731 449 176) a hospodářkou MŠ Simonou Baňkowskou (731 144 177).

Mimořádné opatření platí od 16. 3. 2020 do odvolání. Mimořádné opatření je realizováno v souladu se zřizovatelem.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ