Důležité informace

autor: | 15. července 2021

Prázdninový provoz  – návraty dětí z ciziny.
V souvislosti s Covidem-19 platí v mateřských školách v průběhu letních prázdnin zvláštní pravidla:

Děti do 6 let se nemusí po návratu z ciziny testovat, pokud se vrací ze zemí s nízkým nebo středním (zelené a oranžové země) rizikem výskytu onemocnění Covid-19 a mohou nastoupit do školky bez omezení.
Děti do 6 let vracející se  ze zemí s vysokým nebo velmi vysokým (světle a tmavě červené země) rizikem výskytu onemocnění Covid-19 nesmí nastoupit do školky po dobu 7 dní od vstupu na území ČR. I kdyby se dítě podrobilo testu a výsledek byl negativní, nesmí MŠ toto dítě přijmou dříve než po 7 dnech samoizolace. Rodič musí tuto skutečnost vedení MŠ nahlásit.
Děti do 6 let vracející se  ze zemí s extrémním (černé země) rizikem výskytu onemocnění Covid-19 nesmí nastoupit do školky po dobu 10 dní od vstupu na území ČR. I kdyby se dítě podrobilo testu a výsledek byl negativní, nesmí MŠ toto dítě přijmou dříve než po 10 dnech samoizolace. Rodič musí tuto skutečnost vedení MŠ nahlásit.

!!!POZOR pro děti starší 6-ti let platí stejná pravidla jako pro dospělé osoby. !!!  Děti starší 6-ti let musí nejpozději do 5 dnů po návratu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění Covid-19 do ČR podstoupit testování RT-PCR nebo antigenním testem na některém z veřejných odběrových míst. Teprve poté může dítě nastoupit do MŠ. Potvrzení o negativním výsledku testu předloží rodič učitelce v den nástupu dítěte do MŠ. Pokud dítě nepodstoupí testování, musí nastoupit 5-it denní samoizolaci před nástupem do MŠ. Rodič musí tuto skutečnost vedení MŠ nahlásit.
Děti starší 6-ti let musí nejdříve 5. den, nejpozději 14 den po návratu do ČR ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění Covid-19 podstoupit testování RT-PCR na některém z veřejných odběrových míst. Teprve poté může dítě nastoupit do MŠ. Potvrzení o negativním výsledku testu předloží rodič učitelce v den nástupu dítěte do MŠ. Pokud dítě nepodstoupí testování, musí nastoupit 14-ti denní samoizolaci před nástupem do MŠ. Rodič musí tuto skutečnost vedení MŠ nahlásit.
Děti starší 6-ti let musí do 24 hod. po návratu do ČR ze zemí s extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19 podstoupit testování RT-PCR na některém z veřejných odběrových míst. Nejdříve po 10 dnech se musí opět podrobit testování RT-PCR na některém z veřejných odběrových míst. Teprve poté může dítě nastoupit do MŠ. Potvrzení o negativním výsledku druhého testu předloží rodič učitelce v den nástupu do MŠ. Pokud dítě nepodstoupí testování, musí nastoupit 14-ti denní samoizolaci před nástupem do MŠ. 

Sledujte u nadále aktuální informace, které se mohou do 26. 7. 2021, kdy bude zahájen prázdninový provoz v MŠ Pražská, opět změnit. Přejeme vám hladký průběh prázdnin doma i v bezpečném zahraničí.

Mgr. Ivana Moudrá