Důležitá informace pro rodiče

autor: | 2. února 2018

INFORMACE STAROSTKY MĚSTA

Paní MUDr. Špalková bude ordinovat ještě celý únor. V současné době vede společnost MediClinik, vlastník ordinace, jednání se dvěma lékaři, zda by nastoupili na místo MUDr. Špalkové. Podle posledních zpráv MediCliniku má jedna z lékařek čas na rozmyšlenou do poloviny února. Mezitím bude MediClinik i nadále hledat jiné pediatry pro náš obvod. Nutno podotknout, že hledat lékaře, který smí vykonávat pediatrii na obvodu, je jak hledání jehly v kupce sena. Město Doksy nabídlo novému lékaři možnost služebního bytu, který je po kompletní rekonstrukci. Dále jednám s MediClinikem o možnosti další motivace pro nového lékaře ze strany města. Zdravotní karty pacientů jsou ve vlastnictví MediCliniku a zákonný zástupce si může vyžádat u lékaře pouze opis karty. Je mi líto, ale v současné době neumím odpovědět na otázku, zda zůstat a čekat, nebo si hledat jiného lékaře. Na otázku, jak bych se zachovala já, odpovím: ještě bych vyčkala. Věřím, že vše dobře dopadne. Poděkování patří paní MUDr. Špalkové a zdravotní sestřičce paní Vyskočilové za jejich vstřícnost a velikou pomoc při řešení dané situace.

Podrobné informace sledujte na stránce starostky města, která celou situaci řeší. Eva Burešová, DoksyFacebook starostky.

https://www.facebook.com/starostkaevaburesova/?fref=mentions

Facebook města:
https://www.facebook.com/mestodoksy

Ing. Eva Burešová