Družina v knihovně

autor: | 12. dubna 2024

V dubnu je mezinárodní den knížek, čtení. Každý má rád svou oblíbenou knihu, není člověka, že by neměl rád knihu, pohádku, vyprávění. A proto jsme si domluvili návštěvu v naší dokské knihovně, kam jsme rádi vyrazili jedno dubnové odpoledne. V knihovně nás přivítala milá paní knihovnice Kamila a Věrka. Nejprve nám paní knihovnice Kamila povyprávěla o knihovně, jak to chodí v knihovně, poté jsme si zahráli na tichou poštu, která žáčky bavila. Po hře jsme rozdělili žáčky do pěti skupinek. Jednotlivé skupinky vyrazili na stezku kolem zámku, kde na ně čekalo deset stanovišť s hádankou. Správnou odpověď si žáčky zapsali na papír. Žáky stezka velmi bavila. Po poslední hádance jsme opět došli do knihovny, kde na nás čekala paní knihovnice Kamila, společně jsme si přečetli hádanky a zodpověděli správné odpovědi. Žáci dostali odměnu, poděkovali jsme a domluvili jsme se, že v květnu opět navštívíme knihovnu, kdy již budeme vyrábět. Žáci se již těší na květen. Ještě jednou mockrát děkujeme paní knihovnicím Kamile a Věrce za báječný program. Těšíme se na příští návštěvu knihovny.

    Za družinu Iveta