Družina na zámku

autor: | 27. srpna 2020

Informace pro rodiče družinových dětíDSC03365

Z důvodu probíhající rekonstrukce v budově MŠ bude po dobu nezbytně nutnou (nejdéle do 30. 6. 2021) provoz školní družiny při MŠ Pražská přesunut do prostor dokského zámku hned vedle dětského oddělení knihovny. Děti se budou stravovat ve školní jídelně ZŠ. Naši vychovatelé Petr Stránský a Andrea Javůrková si budou děti vyzvedávat ve škole hned po vyučování, odvedou je do školní jídelny, kde se naobědvají a poté odejdou na zámek, kde budou trávit odpoledne. Platbu za obědy a úplatu za družinu budete i nadále posílat na účet školky (info. paní hospodářka Simona Baňkowská 731 449 177).

1. září 2020 bychom se s vámi rádi potkali na malé informační schůzce v prostorách zámecké družiny, abyste měli možnost nahlédnout do míst, které budou vaše děti po celý tento školní rok využívat, seznámit se s novými vychovateli Petrem Stránským a Andreou Javůrkovou a dozvědět se, jaké plány máme s vašimi dětmi.  Dozvíte se též další důležité informace. Počkáme na vás, až se budete vracet z třídních schůzek (od 15,30 do 17,00 hod.). Vstup do družiny je z rohu nádvoří točitým schodištěm. Na dveřích uvidíte nápis Školní družina. Kontaktní telefon na vychovatele 776 449 157 funguje též jako zvonek. Prosíme uložte si ho do svého mobilu. 

Prosíme rodiče, kteří vědí, že již 1. září půjde jejich dítě na oběd, aby nám tuto skutečnost nahlásili nejpozději do pondělí 31. 8. 2020 do 10.00 hod. My musíte tyto informace včas předávat do kuchyně ve škole.  Děkujeme.

Těšíme se na to, jak společně strávíme neobvyklý školní rok na zámku a věříme, že rekonstrukce školky proběhne podle časového harmonogramu a následující školní roku již budeme ve „svém.“

I. Moudrá