Dopravní výchova v naší školce

autor: | 16. srpna 2011

dopravni_vychova_v_-ms_2011110
V pondělí se děti zábavnou formou seznámily s funkcí semaforu. Ve středu si všechny děti prověřily své dovednosti a znalosti z oblasti dopravní výchovy a zdravovědy na naší školní zahradě. Čtvrtek patřil malým závodníkům na koloběžkách. Dopravní hřiště na naší zahradě nám poskytuje skvělou závodní trasu, na které tentokrát zvítězilo družstvo Motýlků. Pátek se nesl ve znamení policejních uniforem. Policista Pavel Šlambora hravou formou seznámil děti s pravidly bezpečného pohybu v parcích, na dětských hřištích i na veřejných komunikacích. Upozornil je také na různá úskalí dopravního provozu včetně jízdy na kole. Josef Vlasák příslušník MP v Doksech střídavě povozil všechny naše děti ve služebním autě městské policie. Naše letošní bezpečnostně-dopravně-výchovná činnost vyvrcholila výletem předškolních dětí na kolech do Starých Splavů, kde na ně čekala odměna v podobě vlastnoručně opečených vuřtů.