Dopravní výchova v naší školce

autor: | 18. května 2012

Umíme se chovat na silnicidopravni_hriste_ceska_lipa_2012172

Celý měsíc duben byl i letos zaměřen na znalost dopravních značek a předpisů, na dovednost a zručnost při jízdě na koloběžkách, tříkolkách, kolech i odstrkovadlech. Od prvních dubnových dní byly slyšet ve všech třídách básničky a písničky s dopravní tématikou, všude na nás číhaly dopravní značky a semafory, šatny i třídy byly vyzdobené krásnými dopravními obrázky a výtvory.
Dopravní aktivita se ve školce zintenzivnila posledních 14 dubnových dní. Zavítala k nám pohádková víla se skřítkem a ježečkem, aby děti poučila o tom, jak se chovat na silnici, když se účastní dopravního provozu pouze jako chodci, nebo když sednou na kolo či koloběžku. Děti si také zábavnou formou zahrály na semafor. Následovaly závody na kolech, koloběžkách i odstrkovadlech na dopravním hřišti naší MŠ. Další den nám zákoutí školní zahrady posloužila jako různá stanoviště pro dopravní soutěže.
Samozřejmě nemohla chybět beseda s příslušníky policie ČR, na kterou se děti každoročně moc těší a projížďka ve služebním autě dokské městské policie. Ve středu 25. dubna 25 šikovných předškoláků – cyklistů, kteří zvládli těžkou zkoušku (jízdu zručnosti před MŠ), vyrazilo na výlet do Starých Splavů. Cestu tam i zpátky zvládli všichni účastníci na výbornou. Skutečným vyvrcholením letošní předškolní dopravní výchovy byla návštěva dopravního hřiště v České Lípě. Po krátké výchovné dopravní pohádce si děti zajezdily na dopravním hřišti, kde svítily opravdové semafory pro auta, cyklisty i chodce, kde musely zastavit před železničním přejezdem atd.
Příprava, organizace a realizace tohoto projektu je časově a personálně náročná, ale v příštích letech v něm budeme pokračovat a dále ho vylepšovat a aktualizovat.

 Ivana Moudrá