Dokské pověsti

autor: | 15. března 2017

Pohádková procházkaP1240652
Jednoho dne děti ze třídy Berušek „napsaly“ dopis paní ředitelce Ivance a pozvaly jí na společnou procházku. Proč? Protože nejlépe ze všech zná všechny pohádky a pověsti z Doks a jeho okolí. A tak jsme se v úterý společně vypravili na velké pohádkové putování. Navštívili jsme areál zámku, náměstí, postáli před kostelem. Došli jsme ke kapličce u trati a naši procházku jsme zakončili u Čepelského rybníku.  Všude jsme si poslechli něco z pohádkové historie našeho města.

 Martina a Markéta