Distanční vzdělávání v naší školce

autor: | 20. května 2021

Doba distančního vzdělávání je už konečně za námi, vzpomínky však zůstávají. Samozřejmě na to hezké, pozitivní a inspirativní. Zkrátka na to, co nás posunulo zase o krok dál.
Náš způsob distančního předškolního vzdělávání velmi zaujal účastníky mezinárodní didaktické konference Hudební výchova pro třetí tisíciletí, která proběhla, jak jinak, na on-line platformě ve dnech 23. a 24. dubna 2021. Byla jsem přizvána, jako zástupce mateřinek v ČR, abych prezentovala naši práci a komunikaci s dětmi a jejich rodiči v době uzavření školek. O našich vzdělávacích aktivitách v době lockdownové jsme vás informovali v dubnovém Dokském zpravodaji. A na příspěvek, který zaujal nejen v Čechách, ale inspiroval i naše zahraniční kolegy a kolegyně, se můžete podívat na adrese: https://youtu.be/Aswpt11yRZU.
WhatsAppové třídní skupiny, které vznikly jako komunikační kanál mezi učitelkami (ředitelkou) a rodinami našich předškoláků, využíváme i nadále. Zůstali jsme i nadále na „jedné společné školkové vlně.“

Ivana Moudrá