Děti se seznamují s tradiční výrobou masek

autor: | 12. října 2022

Dne 11. 10. 2022 děti z MŠ Doksy Pražská navštívily Muzeum masek v Zákupech. Program byl vhodný pro nejstarší děti.  Do této skupiny byly zařazeny děti, které mají odklad povinné školní docházky.  Unikátní výroba masopustních papírových masek ze Zákup na Českolipsku je od 11. ledna 2018 na Národním seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Zákupská společnost PVO je poslední v Evropě, která tradičním způsobem masky vyrábí. Děti měly možnost seznámit se s tradiční technikou výroby masek. Masky se vyrábějí stejnou technikou jako před sto lety. Kousky papíru prosycené lepidlem se vlepují do formy, po uschnutí se ostříhají, ručně vytlučou a vymalují a nastříkají lakem. Největší radost dětem udělala dokončovací technika ručního malování masek. Každý si masku vybral a namaloval podle svých představ a nakonec si odnesl masku pyšně domů. Prohlídka celého muzea byla velice zajímavá jak pro dívky, tak i pro chlapce. Doporučujeme všem rodičům návštěvu muzea. Jde o skutečně příjemný prožitek. Tatínkům se prý nechce ani odejít domů.

Jana Čermáková a Hana Hudáčková