Cvičení u Berušek

autor: | 18. listopadu 2015

Cvičení u Berušek trošku jinakP1210397
Ve věkově smíšených třídách je cvičení náročnější činnost z hlediska různých schopností a vývojových odlišností dětí. Metoda Veroniky Shelborne, při které si děti navzájem při cvičení pomáhají, je výborná pomůcka, jak zapojit všechny děti do cvičení a naučit je vzájemným ohledům k sobě a spolupráci. V naší školce je využívána velmi často, a to jak v tělocvičně, tak při plavání i všech činnostech ve třídě i venku. Jedna budoucí paní učitelka Jana o této metodě píše svou bakalářskou práci a oslovila naši školku, zda by mohla vidět tuto metodu v praxi. V pátek nás navštívila a děti ze třídy Berušek jí cvičení podle Veroniky Shelborne nejenom ukázaly, ale hned jí do něj i zapojily. Podle úsměvu na tváři se jí cvičení s netradičním náčiním, plné básniček, písniček, tancování a masáží moc líbilo stejně jako všem dětem.

Martina, Ivana a Jířa