Covid -19

autor: | 14. listopadu 2021

Důležitá informace.

Vážení rodiče,
vzhledem k množícím se případům onemocnění Covid -19 mezi dětmi, vás žádáme o součinnost. Pokud se ve vaší rodině vyskytne toto onemocnění, oznamte nám neprodleně tuto skutečnost a zároveň prosím dodržujte všechna nařízení a doporučení hygieny. Velmi vám děkujeme za spolupráci. Kontaktní telefony: 731 449 176 (ředitelka MŠ), 731 449 177 (hospodářka MŠ). Zodpovíme všechny vaše dotazy. Cokoliv s námi můžete konzultovat. 
V naší školce jsme i nadále všichni „pozitivní.“

Ivana Moudrá, řed. MŠ