Čáry, máry Koťátka

autor: | 29. dubna 2014

Čarodějnický rej u Koťátekcarodejnice_u_kotatek_144
Dnešní den byl u nás ve třídě velice zvláštní, protože tu měli slet čarodějové a čarodějnice ze široka daleka. Hned po přivítání jsme si zopakovali kouzelnická zaříkadla, zazpívali a zatančili písničku o čarodějnicích, a pak jsme se dali do soutěžení. Létali jsme na košťatech slalom kolem překážek, házeli jsme křišťálovou koulí na kuželky. To vše jsme doplnili tancem s košťaty. Ve třídě u Zajíčků jsme si společně zabubnovali a celé dnešní čarování jsme završili kouzelnickými zkouškami. Každý dostal diplom a stal se z něj čaroděj 2. kategorie.

Petra Synková a Jana Čermáková