Berušky ve svíčkárně – 26. 11. 2013

autor: | 29. listopadu 2013

VÝLET DO SVÍČKÁRNYberusky_ve_svickarne_115
V úterý 26.11. 2013 jelo 13 starších dětí ze třídy Berušek do České Lípy do svíčkárny. Jako první způsob přepravy byl zvolen vlak a z důvodu odpolední výluky na trati proběhla zpáteční cesta autobusem. Oba způsoby přepravy zvládly děti bez problémů, atraktivnější byla pro některé děti první cesta vlakem. Ve svíčkárně na děti čekala prohlídka svíček v různých podobách, tvarech a barvách, dozvěděly se něco o výrobě svíček a v dílně si samy 2 svíčky vyrobily. První – odlévanou do formy motýlka a druhou vykrajovanou a vrstvenou na sebe podle vlastního výběru formičky. Po výtvarné dílně jsme všichni navštívili předem domluvenou cukrárnu v blízkém obchodním domě Banco, kde byl pro děti připraven teplý čaj, snědly přivezenou svačinku, pohrály si v dětském koutku a odpočinuly si před zpáteční cestou, kterou jsme si ještě zpestřili krmením velkého hejna kachen na řece Ploučnici. Při zpáteční cestě z nádraží v Doksech jsme zařadili pohybové aktivity – různé typy běhu, poskoků a pohybových úkolů, aby cesta rychleji uběhla a byla uspokojena dětská potřeba pohybu a tělesných aktivit. Výlet do svíčkárny se nám všem líbil a plánujeme ho zařadit do pravidelných třídních aktivit pro starší děti i v následujících letech.

Martina a Zuzka