Běh Míru v Doksech

autor: | 12. srpna 2021

Běhá se nejen pro radost.Beh_miru_25
V pondělí 9. srpna 2021 se děti z naší prázdninové školky připojily k mezinárodnímu týmu běžců, kteří se zastavili v Doksech na zámku. Našli si chvilku, aby si s našimi malými zvědavci popovídali, zavtipkovali, zazpívali a hlavně zasportovali. Naše školková hymna se mírovým běžcům moc líbila a my jsme zase moc rádi, že jsme měli tu čest, být u tak záslužné mírové sportovní aktivity. 

I. Moudrá