Auťák

autor: | 27. března 2012

Sportovec DOKS 2012sportovec_doksy_2012_111

Naši motýlci pod vedení paní učitelky Jany Líbalové a Markéty Koudkové  přišli v pátek 23. 3. 2012 podpořit svým svižným pohybově-hudebním vystoupením nominované dokské dětské i dospělé sportovce do kina Máj.

Motýlci se již teď těší na své další  vystoupení za měsíc v Novém Boru, kde budou svoji školku reprezentovat na Pódiových vystoupeních.

I. Moudrá