Aktuální informace – Covid -19

autor: | 31. srpna 2020

Informace pro rodiče

V úterý 1. září 2020 začne nový školní rok 2020/2021. Ve školce i v naší zámecké družině je vše připravené na zítřejší příchod dětí. Oznamujeme vám, že  v naší školce nejsou nastavená žádná výjimečná přísná hygienická opatření. U vchodů do pavilonu jsou umístěny dezinfekční prostředky v dávkovači k dobrovolnému použití. V tuto chvíli nejsou nastavena žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí a rodičů do budovy školky. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách. Od dětí se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Sledujte prosím informace na webu a v šatnách, které budeme neustále aktualizovat podle konkrétní situace. Ve školce se nemusí nosit roušky (ani děti, ani zaměstnankyně ani rodiče).

Ve třídách je zajištěno časté a intenzivní větrání. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Častěji se vyprazdňují odpadkové koše. Úklidový personál provádí častěji dezinfekci povrchů a předmětů. 

Žádáme rodiče, aby zaktualizovali u paní učitelek svá tel. čísla, protože v případě příznaků infekčního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, svalů a kloubů pod.), budeme rodiče okamžitě kontaktovat, aby si své dítě co nejrychleji odvezli ze školky. Jde o standardní postup, na jaký jsme všichni zvyklí. 

Žádáme všechny, kteří doprovázejí děti do naší školky, aby se chovali zodpovědně vůči sobě i ostatním. Za to vám všem děkujeme a věříme, že vše společně zvládneme.

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ