Petra Synková, zástupkyně ředitelky

Učitelka MŠ – třída Včeličky (zástupkyně ředitelky)

„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte“ (Elbert Hubbard) a já doplňuji: „nikdy není pozdě, udělat to správné rozhodnutí“

Dosažené vzdělání: Střední pedagogická škola FUTURUM Praha, Předškolní a mimoškolní pedagogika

Délka praxe: 6 let

Celoživotní vzdělávání, semináře a kurzy:

 • Podzimní a zimní hrátky s hudbou
 • Řemesla a povolání s hudbou a pohybem
 • Cestujeme kolem světa (Amerika, Austrálie)
 • Kurz turistiky
 • Kurz plavání
 • Kurz lyžování
 • Manipulace a jak se jí bránit
 • Práce s dětmi v oblasti budování ekologického povědomí
 • Čteme s nečtenáři
 • Rozvíjíme matematickou pregramotnost v MŠ
 • Studánky víly Rozárky (ekologická výchova)
 • Umění spolupráce
 • Čarujeme s dětmi v kuchyni (enviromentální výchova)
 • Experimentální výtvarné techniky
 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
 • Rozvoj pohybových dovedností u dětí od 3 do 7 let – cvičení na propojení hemisfér
 • Jak se cvičí pohádka I. – dětská jóga
 • Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním období
 • Efektivní komunikace
 • Efektivní zpětná vazba
 • Efektivní komunikace s rodiči pro učitele MŠ
 • Setkání pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají žáka se zrakovým postižením
 • Osvědčení – poskytování první pomoci

Zájmy a záliby:

 • orientační běh
 • cestování a turistika
 • skládání puzzlí
 • četba
 • kreativní vyrábění