Martina Foglová, DiS.

Učitelka MŠ – třída Motýlci

„Život je jako jízda na kole, abys udržel rovnováhu, musíš být neustále v pohybu“

Dosažené vzdělání:

Střední pedagogická škola Litoměřice, Předškolní pedagogika

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Praha, Předškolní a mimoškolní pedagogika

Délka praxe: 31 let

Celoživotní vzdělávání, semináře a kurzy:

 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, hudebně-pohybová výchova, Eva Jenčková:

Tóny jara

Hudební pohádka

Rytmy zimy

Hudební výlet do ZOO                                   

Zpíváme jaru a mamince

Hudba a zvířátka

Řemesla a povolání

Pohybové hry s hudbou 1 a 2

Hudební dary podzimu

Veselé počítání s hudbou a pohybem

Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou

Hudební nástroje se představují

O strašidlech a čarování

 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, Portál E. Hurdová a P. Jurkovič:

Byli čtyři kolední, hudební výchova

Písnička jako cesta k poznání světa

 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, Portál E. Hurdová:

Hrajeme si s míčky, švihadly a obručemi

Hry s padákem, stuhami a šátky

 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, Portál Lenka Pospíšilová:

Cestujeme kolem světa – Afrika

Od Mikuláše k vánocům

Barevné království

 • Certifikát o dosažení uživatelských ICT znalostí a dovedností
 • Novinky v legislativě a ŠVP v MŠ se zaměřením na standardy v PV a jejich zavádění do praxe
 • Od PRV k ŠVP, metody a formy aktivního učení se zaměřením na rozvoj předčtenářské gramotnosti v MŠ
 • Mateřské školy očima ČŠI
 • Evaluace v MŠ
 • Letní škola
 • FKSP
 • Spolu-setkání pedagogů MŠ a 1. stupně ZŠ
 • Výuka v MŠ – náměty na besídky
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Život zachraňující úkony (základy první pomoci)
 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
 • Jak individualizovat aneb Inkluze v praxi
 • Audiokniha aneb Jan na projekt
 • Pohybové hry spojené s jógou pro děti
 • Manipulace a jak se jí bránit
 • Efektivní komunikace
 • Efektivní zpětná vazba
 • Efektivní komunikace s rodiči
 • Umění spolupráce
 • Inovace edukačního procesu v PV
 • Rozvoj matematické pregramotnosti dětí MŠ
 • Čteme s nečtenáři – základní kurz
 • Práce s říkadly Josefa lady
 • Pohybový program Veroniky Sherborne
 • Osvědčení – poskytování první pomoci

Zájmy a záliby:

 • cestování, poznávání a sportování na kole i pěšky po Čechách i Evropě s rodinou i přáteli
 • četba
 • hudba, Divadlo
 • plavání, Lyžování
 • parta dobrých přátel k popovídání, sportování, zpívání i tancování