Markéta Koudková

Učitelka MŠ – třída Motýlci

„Školka není jen místo, kam chodíš, ale kde ti rozumějí. Neukazuji dětem cestu, ale sama po ní jdu“

Dosažené vzdělání: Střední pedagogická škola Litoměřice

Délka praxe: 28 let

Celoživotní vzdělávání, semináře a kurzy:

 • Umění spolupráce
 • Jak se cvičí pohádka I.
 • Experimentální výtvarné techniky
 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
 • Rozvoj pohybových dovedností u dětí od 3 do 7 let – cvičení na propojení hemisfér
 • Čarujeme s dětmi v kuchyni
 • Rozvíjíme matematickou pregramotnost dětí v MŠ
 • Čteme s nečtenáři – základní kurz
 • Práce s dětmi v oblasti budování ekologického podvědomí
 • Studánky víly Rozárky
 • Manipulace a jak se jí bránit
 • Audioknihovna 2 – aneb, Jak na projekt?
 • Rozvoj rozumových schopností předškoláků formou didaktických her, hlavolamů a pracovních listů
 • Ekoateliér – praktický kurz tvořivé recyklace – VODA KOLEM NÁS
 • Netradiční výtvarné techniky
 • Písnička jako cesta k poznání světa
 • Chystáme vánoční besídku
 • Hody, hody, doprovody! – Zpíváme jaru a mamince
 • Hudební výlet do ZOO
 • Čertovské dovádění – Vánoční hudební nadílka
 • Lidské tělo v pohybu s hudbou – Podzimní zpívání
 • Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou – Vítání jara
 • Veselé počítání s hudbou a pohybem
 • O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem
 • Písnička jako cesta k poznání světa
 • Život zachraňující úkony (základy první pomoci)
 • Efektivní komunikace
 • Efektivní zpětná vazba
 • Efektivní komunikace s rodiči pro učitelky MŠ

Zájmy a záliby:

 • rodina a čas strávený s ní
 • cyklistika
 • turistika
 • plavání
 • lyžování