Bc. Veronika Maršíková

Učitelka MŠ – třída Zajičci

„…v drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci…“  (Sigmund Freud)

Dosažené vzdělání: 

Střední pedagogická škola J. H. Pestalozziho Litoměřice

Technická universita Liberec, Pedagogika volného času (Bc.)

Délka praxe: 3,5 roku

Celoživotní vzdělávání, semináře a kurzy:

 • Čteme s nečtenáři – základní kurz
 • Konference k environmentální výchově „Živá školka“
 • Manipulace a jak se ji bránit
 • Příležitosti a překážky pro svobodnou hru ve škole 
 • Umění spolupráce
 • Veselé počítání s hudbou a pohybem
 • O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem
 • Klima třídy a školy
 • Rozvoj pohybových dovedností u dětí od 3 do 7 let – cvičení na propojení hemisfér
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ
 • Efektivní komunikace
 • Efektivní zpětná vazba
 • Efektivní komunikace s rodiči pro učitelky MŠ
 • Setkání pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají žáka se zrakovým postižením
 • Osvědčení – poskytování první pomoci

Zájmy a záliby:

 • rodina
 • příroda a pobyt v ní
 • kreativní tvoření
 • četba
 • tvorba projektů pro děti
 • tenis