Bc. Jana Čermáková, logopedická asistentka

Učitelka MŠ –  třída Koťátka

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje“ (Charles Farrar Browne)

Dosažené vzdělání:

FF UP Olomouc – ŠKOLSKÝ MANAGEMENT (Bc.)
Střední pedagogická škola Liberec

Délka praxe: 36 let

Celoživotní vzdělávání, semináře a kurzy:

 • Logopedický kurs 1984/85             
 • Oromotorika 2001/02
 • Nové trendy v TV – cvičení podle Ludmily Mojžíšové 2002/03
 • Odborný poradce zdravého životního stylu
 • Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti 2004
 • Mezinárodní  seminář ,,DÍTĚ – POHYB“ 2005
 • Hudební rok v RVP- Hudební pohádka
 • Mimořádné události a ochrana obyvatelstva
 • Metodické setkání logopedů 2011
 • Evaluace v MŠ
 • Hodnocení dětí
 • Od RVP k ŠVP, jak aktualizovat ŠVP PV
 • Novinky v legislativě – Standardy v předškolním vzdělávání
 • Metody a formy aktivního učení – předčenářská gramotnost v MŠ
 • Jak mít v pořádku dokumentaci školy v souvislosti s legislativou
 • Správná řeč – předpoklad úspěšného školáka
 • Regionální setkání Mrkvička k ekologické výchově v MŠ
 • Vrby se nám zelenají
 • Hudební výlet do ZOO
 • Pohybový program Veroniky Sherborne
 • Cestujeme kolem světa
 • Plánování a projekty ve třídě v logice ŠVP
 • Dětský vzdor
 • Práce s dětmi v oblasti budování ekologického povědomí
 • Regionální setkání Mrkvička k ekologické výchově v MŠ
 • Rozvoj matematických představ  v předškolním věku
 • Příprava předškoláků ke čtenářské gramotnosti
 • Čarujeme s dětmi v kuchyni
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Život zachraňující úkony (základy první pomoci)
 • Osobnostně soc. Rozvoj předškolních pedagogů MŠ
 • Umění spolupráce
 • Efektivní komunikace
 • Efektivní zpětná vazba
 • Efektivní komunikace s rodiči pro učitelky MŠ
 • Osvědčení – poskytování první pomoci
 • Český rok v tradicích

Zájmy a záliby:

 • zdravý životní styl
 • kondiční cvičení
 • lyžování
 • šnorchlování
 • turistika
 • výtvarná tvorba