Bc. Andrea Javůrková

Vychovatelka ŠD

„…Nedovol, aby tě strach z prohry vyřadil ze hry…“ 

Dosažené vzdělání: 

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s.r.o.,Praha, Sportovní a volnočasový pedagog (Bc.)

Délka praxe: 4 roky

Celoživotní vzdělávání, semináře a kurzy:

  • kurz Vychovatelství – v rozsahu 276 vyučovacích hodin
  • Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků na 1.stupni ZŠ
  • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů
  • Osvědčení – poskytování první pomoci
  • Deskové hry pro MŠ a zájmové vzdělávání (ŠD)

Zájmy a záliby:

  • rodina
  • práce s dětmi
  • sport ( fotbal, volejbal, in –line brusle)
  • četba
  • výlety a poznávání nových zajímavých míst