Poděkování

Děti ze třídy Zajíčků děkují mamince Christianka, paní Beňové za televizi, kterou jim věnovala. Už se těšíme na zimní odpoledne s pohádkami.

Za třídu Zajíčků Zdeňka Táborská a Petra Synková