Znovu zahájení provozu MŠ

Informace pro rodiče

Oznamujeme, že od pondělí 1. 6. 2020 se znovu otevírají všechny 4 třídy naší MŠ. Provoz je obnoven opět od 6.00 do 17.00 hod.

Ivana moudrá, ředitelka MŠ

Školní družina při MŠ Pražská

Informace pro rodiče

Milí rodiče oznamujeme vám, že MŠ Pražská jejíž součástí je školní družina, není z provozních a personálních důvodů schopná zajistit bezproblémový chod školní družiny. Přísná hygienicko-epidemiologická opatření kvůli COVIDU – 19 nám nedovolují do konce školního roku 2019/2020 (30. 6. 2020) přijmout vaše děti. 

Přejeme vám klidný zbytek školního roku a krásné prázdniny. Těšíme se na vás a hlavně na vaše děti 1. září 2020. Všechny vaše dotazy ráda zodpovím osobně, telefonicky (731 449 176) nebo prostřednictvím mejlu (moudra@msprazskadoksy.cz).

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ  

Malá zahradní slavnost

Rozloučení se školáky

Naši milí budoucí prvňáčci, vážení rodiče našich odcházejících dětí,

srdečně vás zveme na malou zahradní školkovou slavnost, která se koná v pátek 29. května 2020 od 16. hod. místo plánované školní akademie. Rády bychom se s vámi a vašimi rodiči ještě před prázdninami na chvíli potkaly, abychom měly možnost se rozloučit a navzdory COVIDU strávily příjemné odpoledne u grilu, dobrého jídla a pití.

Moc se na naše odcházející školáky a jejich rodiče a sourozence těšíme nejen my, ale také paní starostka.

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ

 

                                         

Prázdninový provoz MŠ Pražská

Informace pro rodiče

LETNÍ (OMEZENÝ) PROVOZ MŠ Pražská
Ve dnech 1. 7. – 31. 7. 2020 je omezený provoz MŠ zajištěn v MŠ Libušina od 6.00 – 15.30 hod. Důvodem přesunu provozu do školky v Libušině ul. je plánovaná rozsáhlá rekonstrukce budovy MŠ (nástavba a rekonstrukce kuchyně, úprava zahrady a zeleně), která je plánovaná na období 1. 6. 2020 – 31. 5. 2021. O podrobnostech vás budeme samozřejmě včas informovat.

PŘERUŠENÍ PROVOZU (UZAVŘENÍ) MŠ Pražská
Ve dnech od 3. 8. – 21. 8. 2020 bude provoz MŠ Pražská přerušen. V době uzavření MŠ mohou využít provozu MŠ Libušina pouze pracující rodiče. Je třeba si nejpozději do 12. 6. 2020 vyzvednou kopii evidenčního listu a domluvit si s ředitelkou MŠ Libušina umístění dítěte v MŠ Libušina.

Všechny vaše dotazy směřujte na školkový mejl: moudra@msprazskadoksy.cz nebo tel. 487 872 504, 731 449 176, 731 449 177.

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ 

Zápis dětí do MŠ 2020/2021

Informace pro rodiče

Všechny děti, které byly se svými rodiči u zápisu ve dnech 4. 5. – 7. 5. 2020 v MŠ Pražská, jsou přijaty do naší školky od 1. září 2020. 

Žádáme rodiče, aby doplnili Žádost o přijetí potvrzením pediatra o povinném očkování a žádost dodali zpět do školky. Teprve s potvrzením o řádném očkování dítěte, je žádost kompletní. V pátek 22. 5. 2020 se dostavte v době mezi 8.00 – 12.00 hod. do školky pro Rozhodnutí o přijetí.

Těšíme se na nové děti a jejich rodiče v novém školním roce.

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ

Znovu otevření školky

Milé děti, milí pracující rodiče,

v pondělí 11. května 2020 po dlouhých 8 týdnech znovu otevřeme prozatím 2 třídy (Berušky a Zajíčky) naší školky pro děti pracujících rodičů. Upozorňujeme rodiče na následující nutná opatření, která jsou doporučena Ministerstvem školství (MŠMT).

V prostorách MŠ se pohybujte v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu – rychle předejte své dítěte paní učitelce a při vyzvednutí se též dlouho nezdržujte v budově MŠ.  U vchodu do šaten bude umístěna dezinfekce na ruce, kterou můžete použít (dobrovolné). Děti a personál MŠ roušky nosit nemusí. Děti si po příchodu do třídy důkladně umyjí ruce, na což paní učitelky dohlédnou. Ve třídách se bude během dne intenzivně větrat. Naše paní uklízečky jsou informované a poučené o přísných hygienických zásadách, které musí dodržovat. Dezinfekce veškerých povrchů a předmětů bude prováděna několikrát denně. V naší školce je zajištěno dostatečné množství dezinfekce. Pokud nám to počasí dovolí, budeme převážnou část dne trávit na naší zahradě. Zatím nebudeme podnikat vycházky nebo jiné krátké výlety mimo areál MŠ.    

Žádáme vás, abyste nám nahlásili přesná telefonní čísla, na kterých budete k zastižení v případě, že se budou u vašeho dítěte projevovat příznaky „jakékoliv“ nemoci. Při prvním vstupu po znovu otevření MŠ podepíšete čestné prohlášení „O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.“ Toto čestné prohlášení podepíšete opětovně v případě, že vaše dítě z jakéhokoliv důvodu přeruší docházku do školky a pak se opět do kolektivu vrátí. 

Docházka do MŠ je dobrovolná. Do školky  do konce školního roku (do června 2020) nemusí docházet děti, pro které je tento poslední rok povinný. 

OMEZENÝ PROVOZ bude zajištěn každý pracovní den v době od 6.00 – 16.00 hod. zatím pouze pro děti pracujících rodičů.

V době od 6.00 – 6.30 hod. bude v provozu třída Berušek. Všechny děti se budou scházet u Berušek.

Od 6.30 hod. bude v provozu i třída Zajíčků.

Děti Berušky a Motýlci budou po dobu omezeného provozu chodit do třídy k Beruškám. Děti Zajíčci a Koťátka budou po dobu omezeného provozu chodit do třídy k Zajíčkům. 

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ 

Informace pro rodiče – Pravděpodobný termín znovu zahájení provozu MŠ

V pondělí 11. května 2020…

…se opět otevřou třídy naší školky. V součinnosti se zřizovatelem jsme se rozhodly znovu zahájit „OMEZENÝ“ provoz MŠ Pražská. Situace nám však stále ještě nedovoluje zahájit stoprocentní provoz, proto čtěte pozorně následující informace!!!

OMEZENÝ PROVOZ bude zajištěn v době od 6.00 – 16.00 hod. zatím pouze pro děti pracujících rodičů.

V době od 6.00 – 6.30 hod. bude v provozu třída Berušek. Všechny děti se budou scházet u Berušek. Od 6.30 hod. bude v provozu i třída Zajíčků. Děti Berušky a Motýlci budou po dobu omezeného provozu chodit do třídy k Beruškám. Děti Zajíčci a Koťátka budou po dobu omezeného provozu chodit do třídy k Zajíčkům. 

Po celou dobu provozu budou samozřejmě na všech úsecích MŠ dodržována přísná hygienická pravidla. Prosíme, aby byly děti doprovázeny a vyzvedávány pouze jedním z rodičů či prarodičů. 

Docházka pro děti – předškoláky, kteří plní poslední povinný rok před nástupem do základní školy, je vzhledem k situaci dobrovolná. To znamená, že pokud nebudou do školky chodit, budou automaticky omluveni. Prosíme rodiče, aby nás o svém rozhodnutí nevyužívat školku pro svého předškoláka, informovali telefonicky nebo mejlem.

Děti rodičů, kteří z různých důvodů (mateřská dovolená, nezaměstnanost, maminka v domácnosti atd.) nechodí v těchto dnech do práce, nebudou platit úhradu za školné. 

Omezený provoz MŠ zatím platí do odvolání.

Sledujte pečlivě a pravidelně informace na webových stránkách, protože situace ohledně COVIDU – 19 se může do 11. května 2020 jakkoliv změnit. Na změnu situace budeme okamžitě reagovat, proto v tuto chvíli je termín pravděpodobný – nikoliv definitivní. Děkujeme za pochopení, trpělivost a spolupráci.

Věříme, že se brzy setkáme. Moc se na vás těšíme.

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ

 

Aktuální informace pro rodiče budoucích školáků

Zápis do školy

Rodiče, kteří máte děti – budoucí prvňáčky, sledujte prosím pečlivě aktuální informace na webu ZŠ Doksy (www.zsdoksy.cz). Na webových stránkách ZŠ Doksy naleznete ZÁKLADNÍ INFORMACE / ÚŘEDNÍ DESKA / Zápis do 1. ročníku 2020/2021 /. Když rozkliknete, zjistíte vše na odkazu VÍCE O ZÁPISU, pokud si nebude vědět rady, volejte 487 872 034, 702 676 300 nebo pište na: info@zsdoksy.cz.

Papírové přihlášky z zápisu a žádosti o odklad již ve školce nevydáváme, protože zápis do 1. ročníku se rozjel elektronickým přihlašováním přes web ZŠ Doksy.

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ

 

Informace pro děti

Naše milé Berušky, Zajíčci, Motýlci a Koťátka,

moc se nám všem po vás všech stýská. Třídy jsou prázdné a tiché, hračky vás marně vyhlížejí, zahrada je smutná. Aby nám chvíle bez vás rychleji utekly, uklízíme a dezinfikujeme, přerovnáváme, zakládáme a při tom na vás myslíme. Víte, co by nám udělalo velikou radost? Kdybyste nám, milé děti, nakreslily obrázky, jak teď trávíte dny. Když nám nakreslíte obrázek (a může jich být hodně) o velikosti maximálně A3 a hodíte ho do schránky na plotě u vchodu k Beruškám a Motýlkům nebo do nově vytvořené schránky pro velké obrázky na dveřích u paní hospodářky, budeme moc šťastné. Vaše podepsané obrázky zalaminujeme a pověsíme na plot – naší skvělou výstavní plochu. Obrázky budou dělat radost nejen nám, ale i všem kteří půjdou okolo. Nevadí, že kolemjdoucích je teď málo. Přejeme všem pevné zdraví.

paní učitelky a paní ředitelka  

 

Informace pro rodiče

Milí rodiče,

posíláme pár odkazů na velmi zajímavé tituly pro vaše děti, kterým jistě chybí školka :-))

NĚCO PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Indigové pohádky, Martina Mia Svobodová

 

Modrý tučňák, Petr Horáček …krásně ilustrovaná knížka o tom, když je někdo jiný, než ostatní.
e-shop

Nejsem rulička od toaletního papíru, Sara Stanford …knížka, která nabízí jednoduché návody na zábavné tvoření z ruliček od toaletního papíru.
e-shop

Časopis Puntík ….moc hezký časopis pro nejmenší se spoustou aktivit.
e-shop, lze koupit i v potravinách.

NĚCO PRO 1. STUPEŇ ŠKOLNÍCH DĚTÍ

KNÍŽKY

Ferda a jeho mouchy …opravdu velmi kvalitně zpracovaná knížka o emocích pro děti a rodiče.
e-shop

Kde rostou peníze, Denisa Prošková …hezky a srozumitelně psaná knížka pro děti o tom, jak to chodí s penězi.
e-shop

Co se skrývá pod zemí, Charlotte Guillain …krásně ilustrovaná a zpracovaná knížka, která ukazuje dětem, co je pod zemí až k jádru Země.
e-shop

Časopis Tečka …moc hezky zpracovaný časopis pro mladší školní děti.
e-shop lze koupit i v potravinách.

DALŠÍ TIPY

Učí telka …TV pořad na ČT2, který má pomoct nahradit školní vyučování.
více o pořadu

I. Moudrá